CHCI DAROVAT

 

Dárcovská sms (DMS)

Dárcovská sms je textová zpráva, jejímž zasláním podpoříte charitativní projekty nadace. Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Nadace prof. Vejdovského obdrží 28,50 Kč.

Pomoci můžete zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS KUK na telefonní číslo 87 777.

Chcete-li podpořit nadaci po dobu 12 měsíců, zašlete sms ve tvaru: DMS ROK KUK na číslo 87 777. Každý měsíc se Vám z kreditu/tarifu odečte 30 Kč.

DMS jsou součástí projektu Rozmazaný svět, který pomáhá zlepšovat podmínky pro život lidem s těžkým zrakovým postižením.

Získané prostředky budou pomáhat zlepšovat nezávislost, samostatnost, soběstačnost a životní úroveň osob se zrakovým či kombinovaným postižením a zvyšovat kvalitu mnohdy již, ve srovnání s jinými zeměmi, zastaralých postupů, přístupů při vzdělávání a práci s osobami se zrakovým postižením, ale také při léčbě závažných očních chorob, jejich diagnostice a předcházení těmto chorobám.

 

Daruj správně

Pomoci můžete zasláním peněžního daru. Jednoduše klikněte a zvolte si částku, kterou chcete darovat.

DARUJ SPRÁVNĚ

Daruj správně je součástí projektu Rozmazaný svět, který pomáhá zlepšovat podmínky pro život lidem s těžkým zrakovým postižením.

Získané prostředky budou pomáhat zlepšovat nezávislost, samostatnost, soběstačnost a životní úroveň osob se zrakovým či kombinovaným postižením a zvyšovat kvalitu mnohdy již, ve srovnání s jinými zeměmi, zastaralých postupů, přístupů při vzdělávání a práci s osobami se zrakovým postižením, ale také při léčbě závažných očních chorob, jejich diagnostice a předcházení těmto chorobám.

 

Sbírkový a nadační účet

Podpořit nadační projekty můžete zasláním daru na sbírkový účet č.: 9980287/0100
nebo nadační účet vedený u ČSOB, č.ú.: 154986714/0300.

 

Náhradní plnění

Je praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu.

Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Zakoupit můžete PR a korektorské služby v předem smluveném rozsahu a formě.

Nabízíme kvalitní a efektivní PR služby pro zviditelnění Vaší firmy, Vašich produktů nebo služeb, a to od fáze plánování až po samotnou realizaci.

Také nabízíme korektury nejrůznějších textů – návodů na použití, článků, textů pro webové stránky, texty letáků, plakátů, brožur ad.

Zárukou jsou Vám bohaté a dlouholeté zkušenosti v oblasti PR a korektur nejrůznějších textů.

Odkazy Podporují nás

Rádio Haná

Český rozhlas Olomouc

Rádio Rubi