Žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku

V případě žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku zašlete:

 • krátký průvodní dopis, kde se prosím stručně představte,
 • uveďte, o jakou pomůcku se jedná,
 • k jakému účelu ji budete využívat,
 • cenu pomůcky a u jaké firmy ji chcete zakoupit,
 • zálohovou fakturu od dodavatele.

Nebo vyplňte FORMULÁŘ.

K žádosti prosím přiložte:

 • rozhodnutí o přiznání příspěvku od Úřadu práce, příp. proč nebyl příspěvek přiznán (kopie originalu úředního dopisu),
 • lékařskou zprávu s aktuálním datem vyšetření (příp. budete vyzvání k zaslání aktuálnější zprávy),
 • doporučení pomůcky od odborného pracoviště.

 

Žádost o příspěvek na drobné projekty

Za drobné projekty jsou považovány rekvalifikace, kurzy a jiné projekty.

V případě žádosti o příspěvek na drobný projekt zašlete:

 • krátký průvodní dopis, kde se prosím stručně představte,
 • uveďte, o jaký druh podpory se jedná,
 • účel podpory,
 • o jakou částku žádáte.

Nebo vyplňte FORMULÁŘ.

K žádosti prosím přiložte:

 • úřední dopis, proč nelze využít jiných prostředků k uskutečnění projektu (pokud existuje),
 • lékařskou zprávu s aktuálním datem vyšetření (příp. budete vyzvání k zaslání aktuálnější zprávy),
 • doporučení od odborného pracoviště,
 • zálohovou fakturu od dodavatele, cenovou nabídku nebo jiný dokument o existenci (např. kurzu),
 • příp. jiné důležité dokumenty související s žádostí o příspěvek.

 

Odkazy Podporují nás

Rádio Haná

Český rozhlas Olomouc

Rádio Rubi

WebZdarma.cz