JAK POMOCI

Zasláním daru na sbírkový účet: 9980287/0100.

Bez uvedení hesla bude dar použit na nákup přístroje na léčení tupozrakosti dětí ve věku do 7. roku. Pak již není možné tupozrakost vyléčit.

Zasláním DMS ve tvaru: DMS KUK na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky nadace obdrží 28,50 Kč.

Pravidelnou částkou 30 Kč každý měsíc po dobu jednoho roku zasláním DMS ve tvaru: DMS ROK KUK na číslo 87 777.

Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky nadace obdrží 28,50 Kč.

Příspěvkem přes Darujspravne.cz – klikni a daruj.

DARUJ SPRÁVNĚ

Společně měníme svět lidí s těžkým zrakovým postižením k lepšímu.

Získané prostředky budou pomáhat zlepšovat nezávislost, samostatnost, soběstačnost a životní úroveň osobám se zrakovým či kombinovaným postižením a zvyšovat kvalitu mnohdy již, ve srovnání s jinými zeměmi, zastaralých postupů, přístupů při vzdělávání a péči o osoby se zrakovým postižením, ale také při léčbě závažných očních chorob, jejich diagnostice a předcházení těmto onemocněním.

 

 

Odkazy Podporují nás

Rádio Haná

Český rozhlas Olomouc

Rádio Rubi